Pozytywne wiadomości dla użytkowników trasy Łódź-Warszawa: poszerzenie autostrady A2 w planach

Użytkownicy autostrady A2, regularnie pokonujący trasę między Łodzią a Warszawą, mogą oczekiwać pozytywnych zmian w przyszłości. Przewiduje się, że prace związane z poszerzeniem tej sekcji drogi rozpoczną się najprawdopodobniej w 2025 roku. W Nieborowie została podpisana umowa z wykonawcą odpowiedzialnym za przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, a ceremonia podpisania miała miejsce 30 sierpnia.

Za podróżowanie na odcinku między Łodzią a Warszawą często odpłaca się korkami i opóźnieniami, szczególnie w określone dni tygodnia lub pory dnia. Na trasie natknąć można się na mnogość pojazdów ciężarowych, które często blokują oba pasy ruchu podczas manewru wyprzedzania. To sprawia, że ruch na tym odcinku jest niezmiernie intensywny niemal każdego dnia.

Jednak taki stan rzeczy ma szansę ulec poprawie w niedalekiej przyszłości. Plany inwestycyjne przewidują poszerzenie 90-kilometrowego odcinka drogi przebiegającej przez dwa województwa: łódzkie i mazowieckie. Konkretnie, na odcinku od Łodzi do Pruszkowa planowane jest dodanie trzeciego pasa ruchu, natomiast odcinek od Pruszkowa do Konotopy będzie dysponować czterema pasami ruchu.

Umowa z wykonawcą dotycząca opracowania dokumentacji technicznej została podpisana w Nieborowie 30 sierpnia. Koszt jej przygotowania wynosi 25,5 milionów złotych.

Na przygotowanie wymaganej dokumentacji technicznej wykonawca ma czas 14 miesięcy, po czym kolejne 4 miesiące są przeznaczone na uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę. Po tym okresie GDDKiA będzie mieć możliwość ogłoszenia przetargów na realizację poszczególnych etapów inwestycji.