Proces przekształcania ulicy Zachodniej w Łodzi: odnowa kluczowej arterii komunikacyjnej

Prace modernizacyjne, które obecnie są prowadzone na łódzkiej ulicy Zachodniej, obejmują fragment drogi między ulicą Limanowskiego a Lutomierską. Cel jest jasny: gładki asfalt, odnowione chodniki i nowoczesne przystanki komunikacji miejskiej mają ożywić tę kluczową arterię miasta. Nietrudno zauważyć intensywną działalność na placu budowy, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu, co tam się dzieje.

Ruch pojazdów na terenie robót drogowych nie został zahamowany. Prace remontowe ograniczają się do jednego pasa ruchu, dzięki czemu ciągłość przejazdu do centrum miasta oraz Bałut pozostaje nienaruszona. W wyniku dotychczasowych działań na obu pasach jezdni wymienione zostały krawężniki, a przystanki autobusowe MPK Łódź wyposażono w betonowe nawierzchnie. To kluczowy element zapobiegający powstawaniu kolein w miejscach, gdzie autobusy najczęściej zatrzymują się. Przed rozpoczęciem prac remontowych, prawy pas ulicy Zachodniej w okolicach skrzyżowania z ulicą Limanowskiego był często omijany przez kierowców z powodu wklęsłości na drodze. Dzięki temu remontowi, ta sytuacja ulegnie zmianie i cała jezdnia stanie się gładka.

Prace modernizacyjne są prowadzone również na chodnikach w pobliżu ulicy Limanowskiego, a przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Bazarowej również zostaną odnowione. Wszędzie tam, gdzie stan chodników tego wymaga, poddane zostaną one wymianie – łącznie jest to około 850 metrów nowych ścieżek dla pieszych.

Wykonawca zdecydował się na rozpoczęcie prac od położenia betonowych nawierzchni i ustawienia krawężników, co było niezbędne dla dalszego procesu remontu. Następny etap obejmie ułożenie 6 tysięcy metrów kwadratowych nowego asfaltu. Dodatkowo, estetykę miejsca podkreśli pięć nowo posadzonych drzew, które będą dopełniały dotychczasowy szpaler zieleni wzdłuż ulicy Zachodniej.