Przebudowa ulic Pryncypalnej i 3 Maja wskazuje na poprawę jakości przejazdu dla kierowców

Po zakończonym remoncie odcinka na ul. Pryncypalnej pomiędzy ul. Frycza-Modrzewskiego a ul. Bartoszewskiego, ekipa budowlana nie zwalnia tempa i już przystąpiła do renowacji kolejnego fragmentu tej drogi. Taki ciąg działań przyniesie znaczącą poprawę w komfortowy przejazd dla kierowców od Chojen aż do ul. Pabianickiej w niedalekim czasie.

Na południowej stronie ulicy, chodniki oraz krawężniki zostały już ukończone i teraz prace koncentrują się na drugim boku jezdni. Istotne jest to, że wszystkie zadania są realizowane bez zakłócania ruchu drogowego, by kierowcy nie napotkali na dodatkowe utrudnienia. Niezbędne ograniczenia w ruchu wystąpią dopiero w momencie, gdy robotnicy zaczną układać nową nawierzchnię.

W bliskim sąsiedztwie odbywa się równocześnie renowacja wodociągu na ul. 3 Maja. Po skończeniu ostatniego etapu prac przy ul. Pabianickiej, planowane jest rozpoczęcie modernizacji drogi i chodników na fragmencie od ul. Pabianickiej do ul. Świetlicowej. Po zakończeniu całej inwestycji, zarówno na ul. 3 Maja jak i Pryncypalnej, uzyskamy długą trasę z gładką nawierzchnią i odświeżonymi chodnikami.

Przystanki MPK Łódź, które obecnie tam się znajdują, zostaną odnowione w ramach tych działań modernizacyjnych. Dodatkowo, z myślą o komforcie podróżujących, wprowadzone zostaną nowe przystanki – dzięki temu pasażerowie będą mieli krótszą drogę do autobusów.