Umowa na budowę nowego odcinka ścieżki rowerowej podpisana – start prac w maju

Podpisano kontrakt na realizację kolejnej części trasy rowerowej na terenie Księżego Młyna. Wybranym wykonawcą okazała się Transportowo-Usługowa JAGEZ, a wartość umowy wynosi blisko 7 milionów złotych. Na budowę tego fragmentu drogi rowerowej przeznaczono czas od maja.

Na chwilę obecną ukończono już pierwszy etap, który obejmował wykonanie trasy rowerowej od Księżego Młyna do al. Śmigłego Rydza, z którym skomunikowano ją poprzez ulicę Przędzalnianą. Następny krok w tej inwestycji to jej przedłużenie wzdłuż historycznej trasy Kolei Scheiblerowskiej. Wszystko to zostało zaprojektowane jako dwa odrębne zadania.

Pierwsze z nich to wykonanie trasy do ul. Milionowej, najpierw idącej wzdłuż ulicy Zbiorczej, a później ulicy Do Folwarku. Nie jest to jednak całość planu, bowiem przy ulicy Paryskiej pojawi się północne rozwidlenie prowadzące do alei Piłsudskiego.

Zaprojektowany już fragment drogi rowerowej będzie musiał być ukończony przez wykonawcę w ciągu 8 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.