Przebudowa ulicy Wiślickiej na Sikawie: długo oczekiwana inwestycja w procesie realizacji

Znajdująca się na Sikawie ulica Wiślicka jest obecnie przedmiotem intensywnej modernizacji. Zakres prac obejmuje odcinek od ulicy Spartakusa do Chałubińskiego. Firmą odpowiedzialną za realizację tej inwestycji jest Zakład Remontowo-Drogowy. Prace prowadzone są nieprzerwanie od miesiąca, a teren budowy został należycie wyznaczony i zabezpieczony. Dodatkowym działaniem podjętym przez wykonawcę było zabezpieczenie istniejących na miejscu terenów zielonych.

Aktualny etap prac dotyczy konstrukcji kanału deszczowego. W ciągu najbliższych kilku tygodni planowane jest przystąpienie do głównych robót ziemnych. Ulica Wiślicka zostanie wyposażona w nową nawierzchnię z kostki brukowej, a także w nowe dojazdy do posesji i przejścia dla pieszych. Ponadto, przewidziane są również nasadzenia roślin.

Zakład Remontowo-Drogowy, jako wykonawca tej inwestycji, podpisał umowę na kwotę 3,9 miliona złotych. Zgodnie z harmonogramem prac, zakończenie projektu planowane jest na rok 2024.