Renowacja kompleksu budynków przy ulicy Północnej 23 zakończona sukcesem

Zakończono proces odnowy kompleksu pięciu budynków mieszkalnych, które znajdują się na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Północnej 23. Wszystkie obiekty przeszły dokładną modernizację od środka do zewnątrz – każdy z nich posiada teraz świeżo odrestaurowane elewacje, nowoczesne instalacje elektryczne, teletechniczne oraz sanitarne. Dodatkowo, wszystkie obiekty zostały podłączone do miejskiej sieci centralnego ogrzewania, co znacznie zwiększy komfort mieszkańców.

W jednym z budynków po remoncie utworzono 22 komunalne lokale mieszkalne, w tym dwa dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego, powstały tam również dwa lokale usługowe oraz pomieszczenia przeznaczone dla placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na terenie nieruchomości mieści się także Środowiskowy Dom Samopomocy, który oferuje wsparcie i codzienną opiekę dla seniorów dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi. Dodatkowo powstała tam również środowiskowa świetlica podwórkowa.

Renowacja objęła cały obszar nieruchomości. W trakcie prac zlikwidowano wszelkie bariery, które mogłyby utrudniać poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Ponadto odnowiono nawierzchnię chodników i stworzono nową strefę wypoczynku, w której znalazły się ławki i stoliki dla mieszkańców. Z myślą o najmłodszych, wybudowano plac zabaw, który wyposażony jest w dwie huśtawki, sprężynowy bujak oraz piaskownicę. Teren wokół budynków ozdobiły nowo posadzone trawniki i rośliny, w tym 11 drzew.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 13,3 mln zł.