Przekształć swoje otoczenie dzięki Inicjatywie Lokalnej w Łodzi! Rozpoczyna się proces składania wniosków

Jeśli pragniesz wprowadzić zmiany w swoim osiedlu, to teraz masz szansę dzięki akcji Inicjatywy Lokalnej! Wystarczy tylko kreatywny pomysł i chęć do działania. Łodzianie od teraz mogą starać się o fundusze na realizację Inicjatywy Lokalnej, która umożliwia wprowadzenie drobnych, ale istotnych projektów. Proces składania wniosków właśnie ruszył, a do dyspozycji jest fundusz kilkuset tysięcy złotych.

Inicjatywa Lokalna stanowi wyjątkowy model współpracy między samorządem a mieszkańcami. Aktywni i kreatywni mieszkańcy Łodzi mają teraz możliwość, aby wpływać na swoje najbliższe otoczenie, realizując własne projekty przy wsparciu urzędników miasta. Zwykle wszystko zaczyna się od rozmów sąsiedzkich, które służą za punkt wyjścia do dalszych działań na lokalnym podwórku.

Z puli środków przeznaczonych na Inicjatywę Lokalną, mieszkańcy mogą finansować różnorodne projekty, takie jak organizacja sąsiedzkiego festynu, tworzenie edukacyjnych warsztatów, założenie osiedlowego ogródka warzywnego, remont boiska, posadzenie nowego zadrzewienia lub zakup dodatkowego wyposażenia na plac zabaw. Kluczowe jest, aby podjęte działania odpowiadały oczekiwaniom lokalnej społeczności i sprzyjały integracji mieszkańców Łodzi.

Mieszkańcy, którzy mają ciekawe pomysły i poparcie ze strony sąsiadów, mogą złożyć wnioski o dofinansowanie swojego projektu. Jest jednak konieczne, aby sami aktywnie zaangażowali się w jego realizację, zarówno finansowo, jak i poprzez wkład rzeczowy lub pracę społeczną. Dodatkowo powinni przygotować plan działań oraz wstępny kosztorys.

Na każdym kroku procesu planowania wnioskodawcy mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony urzędników miejskich. Ci będą prowadzić ich przez wszystkie procedury i pomogą zdobyć niezbędne narzędzia oraz opinie. Następnie Urząd Miasta Łodzi wspólnie z mieszkańcami zrealizuje zaplanowany projekt.