Przemiana ulicy Mielczarskiego w Łodzi – z betonowego miejsca na zielony podwórzec miejski

Kształtowanie przestrzeni miejskiej w Łodzi uległo zmianie, a jednym z dowodów tej transformacji jest ulica Mielczarskiego. Ta część miasta przekształciła się w miejsce otoczone zielenią, które jest zarówno przyjazne dla mieszkańców, jak i doskonałe do odpoczynku.

Ulica Mielczarskiego jest ulicą o jednokierunkowym ruchu, ale teraz charakteryzuje się uspokojonym ruchem dzięki nowo dodanym progom zwalniającym. Jezdnia i chodniki zostały połączone na tym samym poziomie, a oddziela je roślinność i nowe elementy małej architektury.

Zaprojektowano nowe tereny zielone i niewielkie place, które są idealne do relaksu wśród roślinności. Ulica została wyłożona jasnymi i ciemnymi płytkami oraz kostką brukową. Dodatkowo pojawiły się różne elementy małej architektury, takie jak np. poidełka, ławki, stojaki na rowery czy kosze na śmieci.

W ramach przebudowy ulicy Mielczarskiego powstały dwie zielone aleje łączące tę ulicę z Ogrodami Karskiego. Pierwsza z nich mieści się przy ul. Mielczarskiego 25, a druga pod adresem Mielczarskiego 33. W tych miejscach powstały kameralne parki, które są dostępne zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Oba miejsca zostały upiększone nowymi nasadzeniami, takimi jak pęcherznice, róże czy hortensje. Nie mogło także zabraknąć berberysów, klonów oraz wiciokrzewów rosnących na trejażach. Aleje otrzymały również nowe miejsca do siedzenia dla mieszkańców i stojaki na rowery.

Przy ul. Mielczarskiego i dwóch nowych alejkach posadzono ponad 20 drzew i blisko 2000 krzewów oraz bylin. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 19 mln złotych.

Projekt rewitalizacji centrum Łodzi obejmuje obszar o powierzchni 14 hektarów ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną oraz pierzejami po drugiej stronie tych ulic. Prace realizowane są w ramach umowy o dofinansowanie numer UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 podpisanej 27 października 2017 roku.

Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.