Rekonstrukcja ulicy Liściastej: Nowe chodniki, nawierzchnia i zieleń na horyzoncie

Jedno z kluczowych arterii komunikacyjnych w dzielnicy Bałuty – ulica Liściasta, przechodzi obecnie przez intensywny proces renowacji. Znajdujący się między torami kolejowymi a ulicą Mglistą odcinek tej drogi jest teraz miejscem gorączkowych prac remontowych. W ramach renowacji planowane jest nie tylko wprowadzenie nowej nawierzchni, ale również budowa nowych chodników, stworzenie systemu odwadniającego oraz nasadzenie nowej zieleni.

Ulica Liściasta ma strategiczne znaczenie dla Bałut. Jej początek to skrzyżowanie z ulicą Zgierską, usytuowane blisko parków nad rzeką Sokołówką i parku Julianowskiego. Następnie ulica przecina aleję Włókniarzy, aby zakończyć swój bieg na trasie S14.

Marcin Sośnierz z Zarządu Inwestycji Miejskich informuje o trwających pracach na remontowanym odcinku ulicy Liściastej: „Aktualnie prowadzone są prace związane z budową konstrukcji drogi oraz zjazdów bramowych. Prace obejmują układanie podbudowy. Ostatnie fragmenty kanału deszczowego są w trakcie realizacji, a wpusty deszczowe i studnie są już na etapie końcowym”.

Na zachód od alei Włókniarzy prowadzona jest systematyczna modernizacja drogi. Obecnie prace koncentrują się na przebudowie ostatniego, trzeciego odcinka tej ulicy.