Rekonstrukcja kompleksu budynków Księżego Młyna w Łodzi

Księży Młyn w Łodzi stanowi kompleks dawnych budynków i fabryk, który jest obecnie rewitalizowany zgodnie z wyznaczonym planem. Na pewno mieszkańcy Łodzi kojarzą tę budowlę, z kolei turyści znajdując się nawet przypadkowo w jej otoczeniu, po prostu zwracają na nią uwagę.

Zabudowania Księżego Młyna

Pierwsze znaczne zabudowania Księżego Młyna powstały w 1824 roku. Znajduje się tam niezwykłe osiedle, którego walory zdążyli już docenić turyści i świat artystyczny. Warto przypomnieć, że na terenie tego kompleksu budynków Andrzej Wajda kręcił swoją bardzo udaną produkcję pt. „Ziemia Obiecana”.

Modernizacja kompleksu budynków Księżego Młyna w Łodzi

Obecnie jest tam prowadzona poważna inwestycja, która ma się zakończyć w 2021 roku. Powstają tam również budynki użyteczności publicznej: klub, restauracja, pracownie artystyczne i urząd pocztowy. Jest prowadzona renowacja i modernizacja 29 budynków, a koszty wykonania robót sięgną 39 milionów złotych. Prowadzone prace budowlane i modernizacyjne mają na celu przyciągnięcie uwagi mieszkańców miasta i turystów.

Jak możemy przeczytać z kilku potwierdzonych źródeł, to z historycznych danych wynika, że w 1854 roku powstała tam przędzalnia, której właścicielem był Karol Scheibler. Ponadto poza budynkami fabrycznymi zbudowano też osiedle dla robotników. Oprócz tego ciekawą informacją jest ta o UNESCO. Trzeba też pamiętać, że całokształt zabudowań trafił na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Piękne i o interesującej architekturze zabudowania przyciągnęły uwagę Brendana Mahera, który jest ścisłym współpracownikiem BBC. Warto dodać, że również i Chełmno znajduje się wśród perełek UNESCO.