Renowacja nieruchomości przy ulicy Północnej 23 już w finalnej fazie

Rewitalizowany kompleks na ul. Północnej 23 zawiera również nowo utworzone placówki publiczne. Na terenie posesji znajduje się placówka opiekuńczo-wychowawcza, umiejscowiona w głównym budynku, świetlica środowiskowa w oficynie oraz dom samopomocy, który mieści się w oddzielnym budynku. Obecnie w placówkach tych przeprowadzane są ostatnie prace wykończeniowe, takie jak np. meblowanie.

W ramach rewitalizacji przestrzeń zewnętrzna również przeszła gruntowną metamorfozę. Dwór otaczają teraz zadbane trawniki i rabaty ozdobione niskimi krzewami, a całość uzupełniają betonowe elementy i bruki na ścieżkach. Zostały ustawione ławki i stoliki, a dla najmłodszych przygotowano specjalną strefę zabaw.

Projekt zatytułowany „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” jest realizowany na mocy umowy o dofinansowanie o numerze UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 podpisanej dnia 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.