Rewitalizacja fragmentu ulicy Lipowej w Łodzi

Prace modernizacyjne na łódzkiej ulicy Lipowej, dotyczące 300-metrowego odcinka, zaczynają dobiegać końca. Jak informuje Marcin Sośnierz, pracownik Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi, zakładane prace dotyczące nowej nawierzchni zostały już zakończone. Teraz wykonawca skupia się na konstrukcji nowych chodników i krawężników. W planach jest rozpoczęcie procedury odbioru inwestycji na początku listopada.

Zmiany będą widoczne nie tylko w nawierzchni ulicy. Na zaplanowanym woonerfie pojawią się nowe elementy małej architektury, takie jak lampy, ławki, kosze i stojaki rowerowe. Prace remontowe na ulicy Lipowej obejmują również przebudowę jezdni, chodników i zjazdów, budowę systemu odwodnienia pasa ruchu, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego. Po zakończeniu prac ulica będzie pokryta ozdobnymi kostkami brukowymi, a także wysokiej jakości granitowymi krawężnikami. Ponadto, wzdłuż ulicy przewidziano nasadzenia roślinności na powierzchni ponad 700 metrów kwadratowych.

Przeprowadzane prace na omawianym odcinku ulicy Lipowej mają na celu kontynuację wcześniej przeprowadzonej modernizacji, która objęła fragment od alei 1 Maja do ulicy Próchnika i słynnego „kolanka”, a także kierunek w stronę ulic Więckowskiego i Zielonej. Według założeń, całościowy finał inwestycji powinien nastąpić w 2023 roku.