Rewolucja edukacyjna w Łodzi: Nowoczesne ekopracownie i laboratoria w 15 szkołach i przedszkolach

We współczesnym świecie nauka ekologii nie musi być monotonna, zwłaszcza gdy jest prowadzona z wykorzystaniem nowatorskiego sprzętu i specjalistycznych pomocy dydaktycznych. W Łodzi nastąpi edukacyjna rewolucja – w piętnastu miejscowych szkołach i przedszkolach zostaną utworzone innowacyjne ekopracownie oraz plenerowe centra edukacyjne służące naukom przyrodniczym, takim jak biologia, chemia, fizyka czy geografia.

W ośmiu z tych placówek zostanie zainstalowany specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie praktycznej pracy badawczej. Stoły laboratoryjne, gabloty do prezentacji zjawisk oraz mikroskopy wprowadzą uczniów w świat nauki poprzez doświadczenie. Dzięki temu, klasy przekształcą się w prawdziwe centra naukowe, gdzie młodzież będzie miała możliwość przeprowadzania eksperymentów, obserwacji i analizy danych. Taka forma edukacji pozwoli im lepiej zrozumieć otaczający ich świat oraz nauczy szanować i troszczyć się o środowisko.

W siedmiu pozostałych placówkach powstaną natomiast plenerowe miejsca dydaktyczne, takie jak altany z ławkami, ścieżki sensoryczne, stacje meteorologiczne, domki dla owadów czy ogródki z grządkami uprawianymi przez samych uczniów.

Budżet na realizację tego ambitnego projektu wynosi ponad 900 tysięcy złotych, gdzie aż 57,5 tysiący złotych pokryje wkład własny miasta. Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.