Rozdysponowanie ponad 50 milionów złotych w ramach konkursów Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ma do dyspozycji ponad 50 milionów złotych, które mają być rozdzielone w różnych konkursach. Te środki są przeznaczone na realizację różnorodnych projektów, takich jak stworzenie nowych świetlic, mieszkań treningowych, wsparcia dla ofiar przemocy domowej, finansowania telefonu zaufania czy aktywizacji podopiecznych z pieczy zastępczej.

Projekty te powstały z troską o rodzinę, zarówno biologiczną, jak i zastępczą. Pierwszy z nich, który otrzymał 23 miliony złotych, skierowany jest głównie do samorządów i firm. Ma na celu tworzenie miejsc spotkań dla młodzieży oraz wspierać proces ich usamodzielniania się. Jak podkreśla Robert Baryła, członek Zarządu województwa łódzkiego, inicjatywa ta ma przyczynić się do resocjalizacji młodych ludzi, zapobiec przestępczości i pomóc im w znalezieniu pracy po osiągnięciu pełnoletności.

Zgłoszenia do tego projektu można składać do 24 listopada. Dodatkowo, 6 listopada rozpocznie się kolejna runda naboru dla placówek pomocy społecznej. Tym razem do rozdysponowania jest ponad 30 milionów złotych.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Łukasz Chłądzyński, podkreśla, że konkursy są oparte na dwóch fundamentach. Pierwszym jest wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej, a drugim tworzenie punktów interwencji kryzysowej oraz działania przeciwdziałające przemocy.