Rozwój lokalnej komunikacji: województwo łódzkie rozbudowuje sieć połączeń autobusowych

Władze samorządowe województwa łódzkiego podejmują kroki w celu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. W ramach współdziałania Urzędu Marszałkowskiego z Łódzką Koleją Aglomeracyjną, planowane jest wprowadzenie lepszych połączeń autobusowych pomiędzy wieloma miejscowościami a Łodzią oraz innymi regionami.

Inwestycja obejmuje również 20 nowoczesnych autobusów, które dołączą do taboru Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Ta decyzja stanowi kluczowy element w strategii rozwoju publicznego transportu na obszarze całego województwa.

Udoskonalone połączenia międzymiastowe na terenie województwa będą teraz nie tylko bardziej dostępne, ale także korzystniejsze dla budżetu pasażerów. Pociągi i autobusy będą funkcjonować według jednolitej taryfy, a ich rozkłady jazdy zostaną odpowiednio skoordynowane.

Nowe hybrydowe autobusy mają zadebiutować na trasach jeszcze w tym roku. Dla zachęcenia mieszkańców do korzystania z nowych linii, podczas okresu testowego przejazdy autobusami będą bezpłatne.