Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące remontów ulic: zaproszenie od wiceprezydenta Łodzi

Zaplanowany jest gruntowny remont przeszło 50 łódzkich ulic, który ma na celu nie tylko stworzenie równych nawierzchni, ale także budowę bezpiecznych chodników. Wszystko po to, aby obywatelom było wygodnie i komfortowo poruszać się po mieście. Dlatego też zarząd miasta postanowił zorganizować serię spotkań z mieszkańcami, podczas których każdy będzie mógł wyrazić swoje opinie na temat planowanych prac.

Naszym celem jest usłyszeć różnorodne uwagi i sugestie mieszkańców. Jeżeli na przykład brakuje gdzieś ławki czy kosza na śmieci, albo napotkaliście na nierówności na drodze czy chodniku – wszystkie takie kwestie możecie zgłosić na specjalnych spotkaniach konsultacyjnych. To właśnie tam urzędnicy miasta będą czekać, gotowi do rozważenia każdej propozycji.

W pierwszej kolejności prace remontowe rozpoczną się przy ulicach Młynarskiej, Zawiszy Czarnego i Organizacji WiN. Na te miejsca zwróciła uwagę administracja miasta, ogłaszając w poniedziałek 1 lipca cykl spotkań z mieszkańcami.

Tomasz Piotrowski, nowy wiceprezydent Łodzi, podkreśla znaczenie współpracy z mieszkańcami przy przeprowadzaniu remontów. Według niego, planowane jest wyremontowanie 54 ulic w ciągu najbliższego roku za sumę około 100 milionów złotych. Tomasz Piotrowski wyraził także nadzieję, że prace te będą realizowane we współpracy z mieszkańcami, co pozwoli na lepsze dostosowanie projektów do oczekiwań społeczności lokalnej.

Wiceprezydent Łodzi zapowiedział 10 spotkań konsultacyjnych z udziałem pani prezydent, projektantów i urzędników miejskich. Większość przetargów na te prace została już rozstrzygnięta lub ogłoszona, co oznacza, że pracownicy wkrótce rozpoczną prace na wybranych ulicach.