Spotkanie edukacyjne dla seniorów na temat bezpieczeństwa w Wieluniu

Debata społeczna pod hasłem „Senior menagerem do spraw własnego bezpieczeństwa” została zorganizowana na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wieluniu. Zajęcia te, prowadzone przez miejscowych funkcjonariuszy policji, koncentrowały się na zagrożeniach, na które narażone są przede wszystkim osoby starsze. Obok kwestii bezpiecznego poruszania się po drogach, zebrani uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu przydatnych informacji od przedstawicieli m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Rejonowego Banku Spółdzielczego oraz Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Spotkanie było okazją do bezpośredniej rozmowy seniorów z policjantami.

7 grudnia, debata odbyła się w sali Wieluńskiego Domu Kultury. Zebranych gości powitała grupa funkcjonariuszy wieluńskiej komendy, pod przewodnictwem podinspektora Grzegorza Kurka – Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu.

Policjanci szczegółowo omówili różne typy przestępstw najczęściej dotykające osoby starsze. Dzięki wsparciu multimedialnej prezentacji, przedstawiono mechanizmy operacji przestępczych, takich jak wyłudzanie pieniędzy przy użyciu metod „na wnuczka” i „na policjanta”. Omówiono także zagrożenia związane z kodem Blik, oszustwami typu spoofing oraz phishing. Monika Klonowska z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu przekazała informacje na temat niebezpieczeństwa nadmiernej ufności wobec obcych osób oraz socjotechnicznych sztuczek stosowanych przez przestępców.

Dodatkowo, poruszono temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przekazano wiele praktycznych wskazówek dla seniorów korzystających z dróg jako piesi, rowerzyści czy kierowcy. Podkreślono również wagę noszenia elementów odblaskowych, szczególnie podczas jesienno-zimowego okresu, kiedy zmrok zapada wcześnie. Widzowie mieli także możliwość zapoznania się z działaniem interaktywnych narzędzi służących poprawie bezpieczeństwa – Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. Policjanci wyjaśnili, jak przekazywać informacje o potencjalnych zagrożeniach.