Studenci Politechniki Łódzkiej kształtują przyszłość w erze sztucznej inteligencji

Jesteśmy na progu nowej ery – ery sztucznej inteligencji. To nieuniknione, że taka technologia będzie miała kluczowy wpływ na przyszłość, jednak jej skutki – korzystne czy niekorzystne – są obecnie nie do przewidzenia. Co jednak jest pewne, to fakt, że kierunek przyszłości zależy od tych, którzy właśnie teraz ją projektują i budują – świat inteligentnych maszyn. Studenci Politechniki Łódzkiej są jednymi z tych budowniczych – w poniedziałek 6 listopada sześć zespołów studenckich zaprezentowało innowacyjne projekty z dziedziny sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które stworzyli podczas zajęć.

Twórcami prezentowanych projektów są studenci drugiego stopnia kierunku sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Nie są oni przerażeni perspektywą zastąpienia ich pracy przez maszyny. Wręcz przeciwnie, zdają sobie sprawę, że posiadanie kompetencji w dziedzinie sztucznej inteligencji daje im przewagę konkurencyjną na rynku pracy, co z kolei może przekładać się na wyższe zarobki.

Zakres tematów omówionych w prezentowanych pracach jest szeroki. Jak podkreśla prof. Krzysztof Ślot, przewodniczący rady kierunku sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, projekty obejmują innowacyjne metody biometrii, zaawansowane narzędzia do analizy i generacji sygnałów i obrazów oraz inteligentne algorytmy do komentowania kodu programów. Niektóre z najciekawszych projektów to aplikacja modyfikująca twarze na podstawie wprowadzonego tekstu, syntezator który potrafi zmieniać emocje w głosie, narzędzie do generowania zdjęć krajobrazowych na podstawie prostego obrazka zawierającego kilka kolorów oraz system identyfikacji osób w przestrzeni monitorowanej przez radar.