Ulica Lutomierska przechodzi gruntowną metamorfozę: więcej bezpieczeństwa i zieleni

Sytuacja na ulicy Lutomierskiej znacznie się poprawia, z jej nieregularnej jezdni i starych chodników zmieniając się w płaską drogę, nowo wyłożone chodniki, komfortową ścieżkę pieszo-rowerową oraz bezpieczne przejazdy. W planach jest także budowa peronów przystankowych i dodatkowa nasadzenia roślinności. Przemiana tej arterii miejskiej jest już dobrze widoczna.

Aktualnie główny nacisk prac budowlanych skupia się na obszarze wokół alei Włókniarzy. Robotnicy ukończyli już instalację nowych krawężników oraz wybudowali wyspę podzielającą jezdnię. W tej chwili skupiają się na tworzeniu infrastruktury drogowej oraz tras przeznaczonych dla rowerzystów. Projekt zakłada, że stare nawierzchnie z kostki brukowej w okolicach skrzyżowania Lutomierska – Włókniarzy zostaną zastąpione przez gładki asfalt. To połączy nową ścieżkę rowerową idącą wzdłuż Lutomierskiej z istniejącymi już dróżkami na Włókniarzy i prowadzącymi w stronę Inowrocławskiej, co umożliwi rowerzystom łatwe dotarcie do Żubardzia.

Na odcinku prowadzącym do ulicy Klonowej, pierwsza połowa drogi jest już gotowa do użytku, natomiast druga część jest już przygotowana przez ekipy remontowe pod kątem podbudowy. Harmonogram prac jest realizowany zgodnie z planem. W nadchodzących tygodniach przewidziane jest rozpoczęcie procesu układania nowej asfaltowej nawierzchni.

Piesi również skorzystają na przeprowadzanym remoncie. Powstaną nowe chodniki oraz dodatkowe przejścia dla pieszych, co umożliwi szybsze i bezpieczniejsze dotarcie do pobliskich budynków mieszkalnych. Nowa Lutomierska zyska także więcej zieleni – wzdłuż odnowionej ulicy pojawi się aleja drzew.