Utworzenie dwóch nowych parków leśnych w Łodzi – decyzja Rady Miejskiej

Kolejne dwa obszary leśne w Łodzi stały się parkami dzięki decyzji Rady Miejskiej. Działka przy ulicy 11 Listopada, położona na Radogoszczu, oraz teren zielony na Stokach zostały w ten sposób ochronione przed potencjalną zabudową. Uchwała ta sprawia, że te naturalne przestrzenie stają się teraz trwale chronionymi enklawami zieleni.

Park Leśny na Stokach, zwany także parkiem na Giewoncie, rozciąga się w okolicach ulic Giewont, Rysy i Krokiew, zajmując obszar o powierzchni około 3 hektarów. W jego bliskości znajduje się kolejny obszar zielony – Park im. M. Zaruskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 139. Decyzja o utworzeniu parku podwoiła wielkość chronionego terenu zielonego w tym rejonie.

Drugi z nowych parków, znajdujący się na Radogoszczu, ma swoją lokalizację ustaloną w pobliżu ulic Planetarnej i Arktycznej. Zajmuje on obszar o powierzchni około 5,5 hektara i leży w niedalekim sąsiedztwie ulic 11 Listopada oraz Liściastej. To właśnie mieszkańcy tego rejonu Łodzi wystąpili z propozycją jego utworzenia.

W bliskiej przyszłości planowane jest uchwalenie kolejnej takiej decyzji – tym razem dotyczącej utworzenia parku leśnego „Lotnika”. Jego lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska w Łodzi poszerzy obszar chronionych terenów zieleni w mieście.