W Łodzi udzielane są dotacje na zazielenienie otoczenia i gromadzenie wody deszczowej

Jeżeli pragniesz wprowadzić więcej zieleni do swojego miejsca zamieszkania lub skutecznie gromadzić wodę deszczową, istnieje możliwość dofinansowania takiego projektu. W Łodzi dostępne są dwa programy – „ZbieraMY deszczówkę” oraz „ZazieleniaMY”. Działania te umożliwiają mieszkańcom miasta instalowanie systemów retencji wodnej oraz sadzenie drzew i innych roślin w swoim najbliższym otoczeniu. Wnioski o dofinansowanie można składać do 25 marca.

Program „ZbieraMY deszczówkę” pozwala mieszkańcom miasta na ubieganie się o fundusze na zakup zbiorników na wodę deszczową, a także ich instalację i podłączenie do systemu rynnowego. Dodatkowo, program ten obejmuje tworzenie systemów bioretencji, realizację nawierzchni przepuszczalnych oraz systemów nawadniania. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów, nie przekraczając kwoty 10 tysięcy złotych. Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty są dostępne na specjalnie dedykowanej stronie Urzędu Miasta dla tego programu.

Dla programu „ZazieleniaMY” maksymalna dotacja to 20 tysięcy złotych, co również stanowi 80% kosztów projektu. W ramach tego programu, mieszkańcy mogą sadzić drzewa, krzewy i byliny, a także zakładać łąki kwietne czy trawniki. Celem tego programu jest umożliwienie łodzianom przyczynienia się do ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatu na własnym podwórku. Tak jak program „ZbieraMY deszczówkę”, „ZazieleniaMY” jest kontynuowany z powodzeniem od kilku lat.