Zalewająca łódzką bezdomność: Miasto podejmuje kroki, aby pomóc potrzebującym w ich bitwie z kryzysem

Pod koniec lutego tego roku, po pięcioletniej przerwie, w Łodzi przeprowadzono Ogólnopolskie Badanie Liczby Osób Bezdomnych. Konkretnie, nocy z 28 na 29 lutego stała się polem działania dla stu ankieterów. Zespół ten składał się z pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji i strażaków OSP a także wolontariuszy. Ich celem było zebranie informacji zarówno od osób przebywających w schroniskach, noclegowniach i domach samotnej matki, jak i od tych, którzy znaleźli schronienie na dworcach, w pustostanach czy altankach.

Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, podkreśla, że bezdomność nie jest jednolitym fenomenem. Istnieją osoby dobrze funkcjonujące społecznie, którym brakuje tylko mieszkania, ale są też ci, którzy z powodu problemów zdrowotnych czy społecznych nie widzą możliwości zmiany swojego losu. Zadaniem Ośrodka jest dostarczenie efektywnego wsparcia oraz pokazanie, że zmiana jest możliwa.

Ostatnie dostępne dane z 2019 roku (badania zostały przerwane z powodu pandemii) wskazują, że w Łodzi jest 891 osób doświadczających bezdomności. 258 z nich mieszka na otwartym powietrzu, podczas gdy reszta przebywa w różnych placówkach.

Pracownicy terenowi MOPS-u pracują głównie w terenie, pomagając potrzebującym uzyskać dokumenty tożsamości, świadczenia pomocy społecznej czy opiekę medyczną. Ważnym elementem ich pracy jest także pomoc w aktywizacji zawodowej i społecznej osób doświadczających bezdomności.

W Łodzi działa kilka schronisk dla osób bezdomnych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a także noclegownia. W sumie dysponują one 390 miejscami. Ponadto, na potrzeby osób bezdomnych uruchomiono dwie mobilne łaźnie umożliwiające korzystanie z prysznica czy wymianę odzieży.

Zimą po ulicach miasta kursuje „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”, który oferuje ciepłe posiłki oraz odzież. Poza tym funkcjonuje też całoroczny Punkt Pomocy Charytatywnej prowadzony przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Osoby bezdomne mogą się zgłaszać osobiście do Wydziału Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności przy ul. Objazdowej 17, gdzie dyżurują streetworkerzy i pracownicy socjalni. Można też skontaktować się z nimi telefonicznie, przez e-mail czy Facebooka.