Za kilka dni ruszają nabory wniosków w ramach 10. edycji Budżetu Obywatelskiego w Łodzi

Już od środy, dnia 20 kwietnia, mieszkańcy Łodzi będą mogli rozpocząć składanie wniosków w ramach 10. edycji Budżetu Obywatelskiego. Warto zaznaczyć, że podania składane w ramach tej edycji dotyczą inwestycji, które docelowo zostaną zrealizowane w 2023 roku. Podczas tej edycji środki finansowe będą przeznaczone zarówno na projekty osiedlowe, jak i ponadosiedlowe – podobnie jak w zeszłych edycjach Budżetu Obywatelskiego.

Składanie wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego

Każdego roku mieszkańcy bardzo chętnie biorą udział w składaniu propozycji do Budżetu Obywatelskiego. Zazwyczaj propozycje inwestycji dotyczą budowy nowych siłowni plenerowych, kwietników, czy też placów zabaw i innych miejsc sportowo-rozrywkowo-turystycznych. Oczywiście żeby dany projekt mógł w ogóle być brany pod uwagę, to miejsce, w którym miałaby powstać inwestycja musi należeć do miasta. Ten proces jest na szczęście znacznie ułatwiony, ponieważ na internetowej stronie Budżetu Obywatelskiego miasta Łódź znajdują się wszelkie informacje, które pozwolą nam to zweryfikować.

Warto dodać, że kolejne edycje Budżetu Obywatelskiego rozpoczęły się również w wielu innych miejscowościach na Śląsku, o czym więcej pod adresem https://www.gornyslask.pl/kolejna-edycja-katowickiego-budzetu-obywatelskiego/.

Co musi znaleźć się w formularzu w ramach Budżetu Obywatelskiego?

Oczywiście każda propozycja i każdy wniosek nadesłany w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być odpowiednio przygotowany. Oznacza to, że formularz musi zawierać nie tylko opis projektu oraz miejsce realizacji inwestycji, ale również informacje, które pozwolą mniej więcej oszacować koszt danej inwestycji.

Osoby, które chcą wysłać wniosek w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Łódź, a nie mogą sobie z czymś poradzić bądź mają innego rodzaju problem, mogą jak najbardziej skorzystać z pomocy osób trzecich w łódzkim Biurze Aktywności Miejskiej.