Zaangażowanie deweloperów w zazielenianie Łodzi

W odniesieniu do nowych inwestycji mieszkaniowych, wizja rozwoju miasta nie ogranicza się tylko do betonowych konstrukcji. Zarówno urząd miejski, jak i część deweloperów działających w Łodzi postawiła na tzw. Ekopakt. Porozumienie to ma na celu zapewnienie bardziej zielonego otoczenia dla nowych osiedli. Sukces takiego podejścia można zaobserwować przy jednym z najnowszych projektów deweloperskich realizowanych przy al. Śmigłego-Rydza.

Ekopakt, będący rezultatem współpracy między magistratem miejskim a prywatnymi przedsiębiorstwami, skupia się na promocji inicjatyw środowiskowo zrównoważonych w mieście. Niedawno jeden z uczestników paktu zainstalował na swojej posesji obszerne rabaty kwiatowe. Te pięknie zakwitłe przestrzenie można podziwiać ze strony Parku nad Jasieniem.

Setki roślin pokryły obszar sąsiadujący z prywatnym projektem deweloperskim przy ulicy Śmigłego-Rydza 20. Wszystko to dzięki wsparciu finansowemu ze strony jednej z firm działających na rynku nieruchomości, która postanowiła przystąpić do Ekopaktu. Nowe zieleńce są widoczne od strony Parku nad Jasieniem, pomiędzy osiedlem a boiskiem. Współpraca deweloperów i samorządu ma na celu ochronę środowiska naturalnego oraz promowanie różnorodności biologicznej w ramach miejskiego krajobrazu – wyjaśnia Paweł Śpiechowicz z biura prasowego łódzkiego magistratu.

Na nowych rabatach posadzono również 2 tys. roślin cebulowych, takich jak krokusy i cebulice syberyjskie, które zakwitną na wiosnę na trawniku obok boiska. To tylko niektóre z gatunków roślin, które znalazły tu swoje miejsce.

W wyniku tej ekologicznej współpracy, obszar ten ozdabiają setki kwitnących roślin, w tym derenia, hortensje, krzewuszki, kaliny, rokitniki i runianki. Nowa rabata kwiatowa stanowi również siedlisko dla wielu gatunków owadów zapylających, co przeciwdziała utracie bioróżnorodności – podkreśla Paweł Śpiechowicz.