Zarządca infrastruktury informuje o postępach w budowie łódzkiego tunelu średnicowego i zmianach w ruchu kolejowym

Prace związane z budową podziemnego tunelu średnicowego w Łodzi doprowadziły do tymczasowego zamknięcia jednego z torów na kluczowym segmencie trasy pomiędzy stacjami Łódź Kaliska i Łódź-Żabieniec. Mimo to, podróżni nie powinni odczuwać większych utrudnień. Rafał Wilgusiak, reprezentant Zespołu Prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, przedstawił również aktualny stan pozostałych inwestycji realizowanych w regionie łódzkim.

16 października wprowadzono zmiany w rozkładzie jazdy, spowodowane realizowanymi inwestycjami na terenie łódzkiego węzła kolejowego. Obejmują one drążenie podziemnego tunelu łączącego stacje Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska, z odgałęzieniem do Żabieńca. W rezultacie wprowadzony został ruch jednotorowy na odcinku między stacjami Łódź Kaliska i Łódź-Żabieniec. Zmiana dotyczy początkowego odcinka linii kolejowej nr 15 łączącej Łódź Kaliska z Bednarami, który jest kluczowym szlakiem dla pociągów opuszczających Łódź w kierunku północnym, do Łowicza i Kutna.

Prace budowlane obejmują przygotowanie miejsca dla dźwigu, który ma za zadanie przeniesienie mniejszej tarczy TBM z komory znajdującej się przy ulicy Skarpowej do komory przy ulicy Żniwnej. Przeniesienie to będzie możliwe po zakończeniu drążenia drugiego jednotorowego tunelu, co umożliwi tarczy rozpoczęcie prac przy trzecim z tuneli. Aktualne utrudnienia dla podróżnych polegają na odwołaniu dwóch pociągów ŁKA – do Ozorkowa i Głowna, oraz drobnych korektach minutowych w rozkładzie jazdy.

Znaczniejsze zmiany dotykają jednak pasażerów dojeżdżających do Łodzi z kierunku Tomaszowa Mazowieckiego oraz Opoczna (linia nr 25). Realizowana jest tam przebudowa dwóch przystanków – Zaosie i Żakowice Południowe, co wiąże się z wprowadzeniem ruchu jednotorowego na odcinkach pomiędzy Gałkówkami a Żakowicami Południowymi oraz Mikołajowem a Skrząskami. Część kursów skrócono do stacji Koluszki, gdzie pasażerowie muszą przesiąść się do innego pociągu, jadącego dalej w kierunku Łodzi.