Wsparcie finansowe dla rodzin i pieczy zastępczej wynosi ponad 50 milionów złotych

Planowana kwota pomocy finansowej, która wynosi ponad 50 milionów złotych, jest przeznaczona na różnego typu wsparcie dla rodzin biologicznych i zastępczych. Te fundusze mają mieć wiele zastosowań, w tym służyć do założenia nowych świetlic, tworzenia mieszkań treningowych, dostarczania pomocy ofiarom przemocy domowej, dofinansowywania telefonu zaufania oraz wspierania aktywizacji wychowanków pod opieką zastępczą.

Projekty te zostały zaprojektowane z myślą o wsparciu zarówno rodzin naturalnych, jak i tych opiekuńczych. Pierwszy projekt, na który zostanie przeznaczone aż 23 miliony złotych, skierowany jest między innymi do lokalnych samorządów oraz firm. Jego celem jest stworzenie nowych świetlic oraz wsparcie młodzieży w procesie usamodzielniania się.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski najpóźniej do dnia 24 listopada. Jednak to nie koniec możliwości, bowiem kolejny nabór dla placówek pomocy społecznej ma rozpocząć się już 6 listopada. W tym przypadku dostępna jest kwota ponad 30 milionów złotych.

Kolejne edycje tego wsparcia finansowego są już planowane na przyszły rok. Wszystko to pokazuje, jak ważne jest wsparcie rodzin i pieczy zastępczej.