Leśny Lublinek: nowe zielone płuca Łodzi powstaną dzięki inicjatywie mieszkańców

Styczniowy rok 2024 zaowocował znaczącym krokiem na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Łodzi. W wyniku zaangażowania ludzi mieszkających w pobliżu ulic Dennej, Laskowickiej, Pienistej i Maczka, Rada Miejska podjęła decyzję o utworzeniu nowego parku leśnego w rejonie Lublinka. Obecnie, współpraca z lokalną społecznością koncentruje się na tym, jak najlepiej zagospodarować ten obszar dla potrzeb potencjalnych odwiedzających. Pierwszym krokiem był montaż tablic informacyjnych oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych.

Aktywność ludzi obszar ten przekształciła w chronioną strefę ekologiczną o powierzchni ponad 30 hektarów. Proces ten został umożliwiony dzięki wsparciu mieszkańców oraz uchwale Rady Miejskiej. Trwa obecnie dialog na temat ewentualnego poszerzenia granic parku leśnego o teren znajdujący się w sąsiedztwie lotniska.

Wstępne plany dotyczące wyglądu Leśnego Lublinka obejmują tworzenie polan, ścieżek pieszych i dla biegaczy oraz budowę małej infrastruktury rekreacyjnej, skierowanej przede wszystkim do dzieci. Planowany jest między innymi mini park linowy. Istniejące na tym obszarze drzewa zostaną poddane odpowiedniej pielęgnacji, a także rozważane są kolejne nasadzenia.

Tworzenie Leśnego Lublinka dodaje kolejny element do sieci terenów zieleni w Łodzi, do której należą już Uroczysko Lublinek, Las Lublinek, Dolina Jasienia, Dolina Neru. Dzięki nowej uchwale te obszary zostaną ze sobą bezpośrednio połączone, co zostało uzgodnione m.in. z deweloperami planującymi budowę nowych bloków w tej okolicy.