Miejski plan na zimę: przygotowanie do pierwszych mrozów i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi

Wraz z gwałtownym nadejściem zimy, miejskie służby już teraz brną w przygotowania do pierwszych spadków temperatur i opadów śniegu. Bezpieczeństwo obywateli Łodzi jest priorytetem. Nawet pomimo obecnej absencji śniegu, wszystkie jednostki są już w pełnej gotowości, przeprowadzając non-stop kontrole stanu łódzkich dróg. Na wszelki wypadek przygotowany jest również sprzęt odśnieżający.

Za utrzymanie łódzkich dróg w stanie zdatnym do jazdy w zimowym sezonie odpowiada 18 kompanii, które mają do dyspozycji aż 108 pługosolarek. Te pojazdy będą odpowiedzialne za porządkowanie głównych arterii miejskich, podczas gdy na osiedla i ciaśniejsze uliczki skierowane zostaną mniejsze traktory z lemieszem. Miasto Łódź podzielono na 14 rejonów, gdzie każdemu z nich przypisano swoją firmę odśnieżającą. Ulice Piotrkowskiej pilnuje Łódzki Zakład Usług Komunalnych. Wszystko to wsparte jest wystarczającymi zapasami soli oraz chlorku wapnia, które powinny przetrwać całą zimę.

Odśnieżanie z punktu widzenia pracowników wygląda tak, że podczas jednego wyjazdu mogą porządkować ponad 3000 km dróg. Po otrzymaniu dyspozycji od miejskich służb, kompanie mają 40 minut na rozpoczęcie działania. Wyznaczony odcinek muszą oczyścić w czasie nieprzekraczającym czterech godzin. Miasto Łódź zidentyfikowało również 86 lokalizacji szczególnie narażonych na oblodzenia, jak na przykład wiadukty czy estakady, na które pracownicy będą zwracać dodatkową uwagę. Firmy te są wynagradzane za każdy kilometr odśnieżonej lub posypanej drogi, a nie za bycie gotowym do wyjazdu.

Każdy mieszkaniec Łodzi musi pamiętać, że zimą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na chodnikach przed ich posesjami spoczywa na właścicielach bądź administratorach. W przypadku zaniedbania obowiązków takich jak odśnieżanie czy posypywanie nawierzchni, mogą oni zostać ukarani przez Straż Miejską w Łodzi, która stale monitoruje stan łódzkich chodników.