Przekształcenie Parku Staromiejskiego w Łodzi: odnowa i inwestycje na poziomie 30 mln zł

Park Staromiejski, będący jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku dla mieszkańców Łodzi, jest obecnie pogrążony w procesie intensywnej odnowy, która ma na celu zmienić jego wygląd. Planowane ulepszenia obejmują nowoczesne elementy małej architektury, innowacyjne oświetlenie, zmodernizowane altany oraz stylowe fontanny. Prace remontowe są już na ukończeniu – według informacji przekazanych przez Olgę Kassyańską z Zarządu Inwestycji Miejskich, stopień zaawansowania wynosi ponad 90%. Montaż zachodniej fontanny jest już na etapie końcowym, a tereny zielone są systematycznie upiększane przez ogrodników. Wkrótce park zostanie wzbogacony o elementy małej architektury.

W ramach projektu rewitalizacji Parku Sledzia planowane są liczne zmiany. Ulepszenia obejmują nie tylko renowację istniejących alejek, rzeźb i fontann, ale także wprowadzenie unikalnej małej architektury i nowoczesnego oświetlenia. Park zostanie wyposażony w cztery nowo wybudowane altany oraz cztery nowe fontanny, które symbolicznie podkreślą historię miejsca. Dla odwiedzających przewidziano różnorodne atrakcje, takie jak amfiteatr zielony, ścieżki dla rolkarzy, miejsca do gry w bule, siłownia na świeżym powietrzu oraz dodatkowy plac zabaw z podziałem na strefy dedykowane dzieciom w różnym wieku. Wszystkie wejścia do parku zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, remont umożliwił szczególne skupienie się na zieleni – element najważniejszy dla każdego parku. Wszystko to zostało możliwe dzięki inwestycji o wartości ponad 30 mln zł.

Ambitny plan rewitalizacji jest realizowany jako część projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi”, który obejmuje obszar 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika oraz pierzeje po drugiej stronie tych ulic. Umowa o dofinansowanie tego projektu (nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00) została zawarta w dniu 29 sierpnia 2017 roku. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.