Reaktywacja linii tramwajowej na ulicy Niższej w Łodzi – rozbudowa i modernizacja trasy

W Łodzi, na ulicy Niższej, komunikacja torowa ma być niebawem przywrócona. Nastąpi to w wyniku rozbudowy alei Śmigłego-Rydza. Wszystko to jest elementem większego projektu o nazwie „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowej w Łodzi”.

Przebiegający przetarg został już rozstrzygnięty, a wykonawca będzie miał 17 miesięcy na realizację wszystkich zaplanowanych działań związanych z inwestycją. Inwestycja dotyczy rozbudowy al. Śmigłego-Rydza na odcinku pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Broniewskiego oraz ul. Niższej od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do ul. Śląskiej. Ponadto, powstanie również pętla tramwajowo-autobusowa u zbiegu ulic Niższej i Śląskiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi informowało w końcu ubiegłego roku, że zakres prac na ul. Niższej będzie podobny do tych, które zostały przeprowadzone na al. Śmigłego Rydza od skrzyżowania z ulicą Przybyszewskiego do ulicy Dąbrowskiego.

Plany przewidują gruntowną przebudowę jezdni, chodników oraz drogi dla rowerów i nieczynnego od kilku lat torowiska tramwajowego. Dodatkowo zostanie odświeżona stara pętla przy ul. Śląskiej, na której powstanie specjalny pas dla autobusów. Planowana jest również instalacja nowego oświetlenia i sygnalizacji świetlnej, a także posadzenie nowych roślin.

Zgodnie z projektem „buduj”, umowa z wykonawcą zostanie podpisana przez Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) w pierwszych miesiącach 2024 roku, co daje wykonawcy 17 miesięcy na realizację inwestycji. Zarząd Inwestycji Miejskich w końcu wybrał firmę odpowiedzialną za przebudowę końcowego odcinka torowiska wzdłuż alei Rydza-Śmigłego i Niższej. Oznacza to, że tramwaje powinny wrócić na tę trasę w kolejnym roku.