Renowacja trzynastu łódzkich ulic – aktualny stan prac

Podjęto działania związane z planowanym remontem na trzynastu ulicach w Łodzi, zgodnie z zapowiedziami z początku października. Ale gdzie dokładnie natkniemy się na załogę pracowników drogowych?

18 października, środowy poranek, to czas, kiedy ekipy remontowe pojawiły się na ulicy Przybyszewskiego oraz Demokratycznej. Autobusy miejskiego przewoźnika MPK Łódź, zmierzające w kierunku Chojen, musiały korzystać z tras objazdowych. Mimo prowadzenia prac remontowych, nie przewiduje się poważniejszych zakłóceń w ruchu drogowym czy konieczności ustalania dodatkowych objazdów.

Planowane jest przeprowadzenie prac na łącznie trzynastu łódzkich ulicach. Rozpoczęcie prac miało miejsce 18 października i objęło ulicę Przybyszewskiego w odcinku od ronda Sybiraków do Książąt Polskich, a także ulicę Demokratyczną.

Z dniem 23 października, który był poniedziałkiem, rozpoczęto również prace na odcinku ulicy Lodowej – od Dąbrowskiego w stronę parku Młynka.

Rzecznik prasowy zauważył, iż wymieniony fragment ulicy Lodowej uległ znacznemu zniszczeniu w minionym sezonie zimowym. W związku z tym konieczna jest kompletna wymiana nawierzchni. Pierwsze dni prac poświęcone zostały na naprawę chodników oraz przystanków, co nie miało większego wpływu na ruch drogowy. Po Święcie Zmarłych nastąpi zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy, a następnie rozpoczną się prace przy wymianie asfaltu.

Obecnie, równolegle prowadzona jest renowacja ulicy Zakładowej, która rozpoczęła się w środę 25 października. Dodatkowo, od czwartku 26 października pracownicy drogówki pojawią się na ulicy św. Teresy.

Jak wyjaśnia rzecznik, te prace obejmują wymianę jednej lub dwóch warstw nawierzchni, a także – zależnie od potrzeb – wymianę krawężników czy też chodników.

Przewiduje się, że wszystkie prace remontowe na wspomnianych trzynastu ulicach zostaną zakończone przed końcem obecnego roku.