Fundacja Koper Pomaga wspiera ukraińskie dzieci z obwodu charkowskiego

Ukraińskie dzieci z obwodu charkowskiego otrzymują wsparcie od fundacji Koper Pomaga, która ma swoją siedzibę w Łodzi. Cel fundacji to dotrzeć do tych miejsc, gdzie konflikt zbrojny uniemożliwił młodzieży naukę w tradycyjnych placówkach szkolnych. Fundacja planuje utworzyć dla nich świetlice środowiskowe, które mają stanowić bezpieczne przestrzenie do nauki i zabawy. W tę szlachetną inicjatywę zaangażowani są również uczniowie 1 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, dzięki którym udało się zgromadzić środki na realizację tego projektu.

Planowane świetlice, jak zapewnia Karolina Nowicka-Tkaczyk z Fundacji Koper Pomaga, znajdować się będą tylko i wyłącznie w miejscach bezpiecznych – te zostaną wskazane przez obronę terytorialną oraz lokalne władze. Fundacja podjęła się zadania adaptacji i remontu odpowiednich pomieszczeń na potrzeby nowych świetlic.

Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego 1 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, Jan Kowalczyk, wyraża swoje obawy i frustrację. „Jako dzieci nie powinniśmy cierpieć z powodu konfliktów i decyzji podejmowanych przez dorosłych” – mówi.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć tę inicjatywę, mogą przynosić artykuły szkolne oraz środki higieniczne do dowolnej szkoły na terenie Łodzi. Zebrane dary trafią do ukraińskich świetlic za pośrednictwem fundacji Koper Pomaga. Ponadto, wszelkie wpłaty bezpośrednio na konto fundacji będą przeznaczone na budowę nowych placówek edukacyjnych na Ukrainie.