Jubileuszowe spacery po najstarszym cmentarzu Łodzi – zaproszenie od Towarzystwa Opieki i Koła Przewodników PTTK

Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi oraz Koło Przewodników Oddziału Łódzkiego PTTK zorganizowały serię spacerów jubileuszowych, które przebiegać będą po terenie najdawniejszej łódzkiej nekropolii. Spacery zaplanowane są na drugą niedzielę każdego miesiąca, począwszy od miesiąca kwietnia, a zakończywszy się w październiku.

Najbliższy spacer odbędzie się już tej niedzieli, dokładnie 14 kwietnia, o godzinie 11:00. Głównym tematem tego spaceru będzie „Piękno ocalone – najważniejsze realizacje 30 lat kwesty”. Podczas tej wycieczki przewodnicy postarają się przybliżyć uczestnikom znaczenie historyczne i artystyczne wybranych nagrobków oraz osób, które upamiętniają te nagrobki.

Punktem startowym spaceru będzie brama części katolickiej Starego Cmentarza.