Młodzi o Klimacie 2023: Ogólnopolska konferencja w Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź

Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi stanie się areną ogólnopolskiej debaty na temat klimatu podczas dwudniowej konferencji „Młodzi o Klimacie 2023”, która odbędzie się tam 7 i 8 listopada 2023 roku. Uczestnicy tego wydarzenia będą przede wszystkim młodzieżą licealną z różnych części kraju, dla której kluczowe zagadnienia takie jak wpływ urbanizacji na klimat, zrównoważona moda czy problem nadchodzącej suszy stanowią palące problemy. Wizją konferencji jest dać głos pokoleniu, które zmuszone jest do dorastania w obliczu niepokojących wiadomości na temat postępujących zmian klimatycznych i ich potencjalnych skutków.

Młodzi ludzie z całego kraju – od Katowic, przez Częstochowę i Kraków, po Szczytno, Poznań i oczywiście Łódź – odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu. Przez dwa dni uczestnicy będą mieli okazję słuchać wykładów, brać udział w warsztatach oraz dyskusjach. Inauguracyjne wystąpienie pod tytułem „Na cienkim lodzie” przedstawi dr Jakub Małecki, renomowany glacjolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest również znanym popularyzatorem wiedzy o klimacie i lodowcach, redaktorem portalu „Nauka o Klimacie” oraz autorem bloga „GlacjoBLOGia”.

Drugiego dnia konferencji, uczestnicy wysłuchają wykładu „Czy katastrofa klimatyczna jest dla nas realnym zagrożeniem?” wygłoszonego przez prof. Tomasza Jurczaka, kierownika Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2002 roku profesor prowadzi badania naukowe dotyczące ekohydrologii i biotechnologii ekologicznych, które mają na celu poprawę jakości wód.