Plan odnowy zabytkowych domów robotniczych w Łodzi napotkał na przeszkody

Zlokalizowane w prestiżowym miejscu, w sąsiedztwie Manufaktury i powstającego tunelowego przystanku kolejowego Łódź Polesie, historyczne budynki miały przejść gruntowną modernizację i adaptację do nowych celów. Tak się jednak nie stało.

Budowa trzech imponujących domów robotniczych, które obecnie znajdują się przy ulicach Ogrodowej 24, 26 i 28, została sfinansowana przez Izraela Poznańskiego. Ostatnia z budowli została oddana do użytku w roku 1896. Obiekty, początkowo o charakterze mieszkalnym, po rewitalizacji miały przejść transformację zgodnie z deklaracją wiceprezydenta Adama Pustelnika z 2021 roku i uzyskać „wszystkie funkcje, jakie oferuje rynek komercyjny”. Ten projekt rewitalizacji miał być największy w kraju pod względem zaangażowania kapitału prywatnego. Władze miasta promowały inwestycję poprzez dystrybucję atrakcyjnych wizualizacji.

W ciągu ostatnich lat, miasto konsekwentnie utrzymywało, że „jest duże zainteresowanie ze strony prywatnych inwestorów” i że „trwają negocjacje”. Jednakże, żaden ze potencjalnych partnerów nie zdecydował się na współpracę. Tymczasem, Rada Miejska Łodzi rozważa projekt uchwały dotyczący sprzedaży dwóch budynków – Ogrodowej 26 i 28 – przy obniżonej bonifikacie.

Rzeczoznawca oszacował wartość kompleksu nieruchomości przy ulicy Ogrodowej 26 i 28 na 54 miliony 263 tysiące złotych, podczas gdy wartość zabytkowych obiektów wynosi nieco ponad 6 milionów złotych. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż obiektów zabytkowych podlega 50% bonifikacie, ale Rada Miejska ma prawo do jej zmniejszenia lub zwiększenia. W tym przypadku proponuje się zmniejszenie bonifikaty z 50% do 25%. Projekt uchwały wyjaśnia, że „bonifikata 25% byłaby udzielona od 11,04% ceny sprzedaży nieruchomości, która stanowi udział wartości budynków wpisanych do rejestru w cenie nieruchomości”. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków również wyraził zgodę na sprzedaż tych budynków. Propozycję obniżenia bonifikaty Rada Miejska Łodzi rozpatrzy na najbliższej sesji zaplanowanej na środę, 30 sierpnia.