Planowana gruntowna modernizacja ulicy Krakowskiej na odcinku aż do Minerskiej

Na początku roku 2024, władze miejskie planują rozpocząć proces przetargowy na realizację kolejnego etapu renowacji ulicy Krakowskiej. Tym razem odcinek, który ma zostać gruntownie zmodernizowany, będzie ciągnął się od skrzyżowania z ulicą Barską aż do Minerskiej.

Niedawno ukończono już pierwszy etap modernizacji tej kluczowej arterii komunikacyjnej, która łączy centrum miasta z dzielnicą Teofilów. W ramach tego etapu wykonano nową nawierzchnię drogową, chodniki oraz ścieżkę rowerową na odcinku od ronda przy ulicy Siewnej do ulicy Barskiej. W roku 2024 natomiast zaplanowano prace na nieco dłuższym fragmencie – od ulicy Barskiej do Minerskiej. Mając na uwadze, że końcowy, krótki odcinek drogi od ulicy Minerskiej do Konstantynowskiej jest w dobrym stanie technicznym, można przyjąć, że całość ulicy Krakowskiej zostanie odnowiona już w roku 2025 – informuje Marcin Sośnierz, pracownik Zarządu Inwestycji Miejskich.

W planach dotyczących przebudowy kolejnego odcinka ulicy Krakowskiej przewidziano między innymi budowę nowej konstrukcji jezdni, chodników, przystanków autobusowych oraz bezpiecznych zjazdów do posesji. W ramach inwestycji powstanie również ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa oraz odpowiednie odwodnienie. Na całej długości ulicy zamontowane zostanie nowe oświetlenie, a także przebudowane będą wszystkie sieci i instalacje. Nie zabraknie również elementów małej architektury oraz zieleni miejskiej.

Umowa z wykonawcą planowanych prac budowlanych ma zostać podpisana w pierwszej połowie 2024 roku.