Prace na torowisku przy ulicy Rzgowskiej w Łodzi będą trwały dłużej niż planowano. Wprowadzono zastępczą komunikację miejską

Ulica Rzgowska w Łodzi boryka się z poważną awarią torowiska, która okazała się bardziej skomplikowana do naprawy niż początkowo przewidywano. Nastąpiło to na tyle niespodziewanie, że konieczne było podjęcie pilnych działań naprawczych już 28 listopada. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) w Łodzi podjęło natychmiastowe działania w celu naprawienia uszkodzeń, mając nadzieję na szybkie przywrócenie normalnego ruchu tramwajowego na tej trasie – pierwotnie zakładano, że nastąpi to 1 grudnia. Niefortunne okoliczności sprawiły jednak, że po rozpoczęciu prac naprawczych odkryto, iż awaria jest znacznie poważniejsza niż sądzono na początku. Dodatkowo, wymagane jest przeprowadzenie remontu na innych odcinkach torowiska, co wydłuży czas jego zamknięcia aż do końca następnego tygodnia.

MPK Łódź postanowiło uruchomić zastępczą komunikację miejską, aby zminimalizować niedogodności dla pasażerów spowodowane brakiem tramwajów na ulicy Rzgowskiej, gdzie normalnie kursują linie 52, 56, 62, 63, 70 i 75. W ramach działań kompensacyjnych trasa linii 57 zostanie wydłużona do pętli Komorniki, a dodatkowo zostanie uruchomiona autobusowa linia zastępcza T3. Trasa zastępczego autobusu będzie prowadzić przez plac Niepodległości, ulicę Rzgowską, Kurczaki, Sternfelda, św. Wojciecha, Broniewskiego, rondo Insurekcji Kościuszkowskiej, a następnie ponownie ulicą Rzgowską do placu Niepodległości.

Kierunki jazdy niektórych linii tramwajowych również ulegną zmianie. Tramwaje linii numer 3 będą kursować od przystanku Piotrkowska Centrum do Widzewa. Linia 19 poprowadzi trakcję od placu Niepodległości do ronda imienia Lotników Lwowskich, skąd zawróci. Tramwaje na linii 16 będą natomiast jeździć trasą z Teofilowa do ronda imienia Lotników Lwowskich, po czym skierują się ulicą Pabianicką i ulicą Piotrkowską do przystanku Piotrkowska Centrum.