Spadek liczby uczniów uczestniczących w lekcjach religii w szkołach w Łodzi

Dane zaprezentowane przez władze Łodzi wskazują na spadek liczby uczniów, którzy decydują się na udział w lekcjach religii w szkołach zarządzanych przez lokalny samorząd. Spośród 64 tysięcy uczniów, mniej niż połowa z nich wybrała ten przedmiot.

Informacje przekazane przez magistrat w Łodzi pokazują, że 30 747 młodych mieszkańców miasta zdecydowało się na naukę religii w bieżącym roku szkolnym. W podziale na typy szkół: 25 806 to uczniowie szkół podstawowych, 3625 uczniów liceów ogólnokształcących, 1241 uczniów techników i 75 uczniów szkół branżowych.

Te dane implikują, że ponad połowa uczniów wszystkich typów placówek edukacyjnych zarządzanych przez samorząd Łodzi zrezygnowała z lekcji religii. Szczególnie widoczne jest to w kontekście liceów, technikum i szkół branżowych, gdzie powyżej 80 procent uczniów nie uczestniczy w tym przedmiocie.

Trend rezygnacji z udziału w lekcjach religii w Łodzi jest stały. W roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało na nie 38 120 uczniów, w roku szkolnym 2021/2022 – 36 085, w roku szkolnym 2022/2023 – 35 657, a obecnie to już tylko 30 747 osób.

Wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka przyznaje: „Obserwujemy coroczny odpływ z lekcji religii, dotychczas dotyczył on głównie uczniów szkół ponadpodstawowych. Tym razem sytuacja się zmieniła – dysponujemy danymi, które jasno pokazują, że także coraz mniej uczniów szkół podstawowych wybiera ten przedmiot. To zaskakujące, jako że do tej pory nie zaobserwowano takiego trendu wśród młodszej grupy wiekowej. Nie jesteśmy pewni, co skłania rodziców i uczniów do takich decyzji, ale przypuszczam, że Łódź jest jedynym miastem w Polsce notującym taki spadek zainteresowania lekcjami religii.”