Ulica Wałowa cieszy się nową nawierzchnią po 16 dniach intensywnej pracy

W mieście pojawiła się kolejna droga z nowo zainstalowaną nawierzchnią – ulica Wałowa. Prace modernizacyjne zostały już ukończone, a jedynym pozostającym zadaniem jest teraz naniesienie oznakowania na świeżo wyremontowaną jezdnię.

Na ulicy Wałowej poddano renowacji dwie warstwy asfaltu – wiążącą i ścieralną. Zakres prac obejmował odcinek od ulicy Widzewskiej aż do miejsca, gdzie Wałowa łączy się z ulicą Rokicińską. Ponadto, całkowicie odnowiono również nawierzchnię na węźle drogowym, gdzie Wałowa krzyżuje się z Rokicińską.

Proces modernizacyjny rozpoczął się 13 listopada i zajął w sumie 16 dni. To dowód na to, że nawet skomplikowane prace drogowe mogą być wykonane szybko i efektywnie.