W Schronisku dla Zwierząt w Łodzi zanotowano rekordową liczbę adopcji: ponad 100 zwierząt znajduje nowe domy!

W krótkoterminowej perspektywie, schronisko zamierza zrealizować szereg inwestycji mających na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu adopcji zwierząt. Podstawowym założeniem jest to, aby placówka przy ulicy Marmurowej stała się miejscem, w którym bezdomne zwierzęta spędzają możliwie najkrótszy okres czasu.

Jednym z priorytetów jest wygospodarowanie specjalnego pomieszczenia przeznaczonego do przyjaznych adopcji, które do tej pory były niemożliwe do zrealizowania. Przetarg na remont obiektu został już rozstrzygnięty. Władze miasta podjęły również starania o powiększenie terenu schroniska poprzez dokupienie sąsiedniej działki. Tam ma powstać wybieg dla psów, który zapewni im odpowiednią przestrzeń do aktywności na świeżym powietrzu.