Wyspecjalizowany kurs dla dyrektorów placówek oświatowych w Łodzi zakończony sukcesem

Nowe kwalifikacje zdobyło niedawno kilkadziesiąt osób pełniących rolę dyrektorów w łódzkich instytucjach edukacyjnych. Wszyscy oni stali się absolwentami Akademii Lidera Edukacji – specjalistycznego kursu, który ma na celu udoskonalenie ich kompetencji w zakresie zarządzania szkołami czy przedszkolami.

Postęp zawodowy wiąże się z koniecznością nieustannego poszerzania swojej wiedzy i dedykacji dla wybranej ścieżki kariery. Akademia Lidera Edukacji oferuje cykl szkoleń pokrywających różne dziedziny – zarządzanie, sprzedaż, marketing, prawo oraz media. Dyrektorzy, którzy zdecydowali się na ten krok, zdobyli wszechstronną wiedzę na temat różnorodnych aspektów funkcjonowania ich placówek edukacyjnych. Pozwoli im to efektywnie rozwiązywać wszelkie napotkane problemy, a także tworzyć atmosferę bezpieczeństwa i empatii dla uczniów z łódzkich szkół i przedszkoli.

Z radością należy podkreślić, że dyplomy potwierdzające ukończenie tego kursu otrzymało blisko 60 dyrektorów, co jest dowodem na ich zaangażowanie w podnoszenie standardów edukacyjnych w Łodzi.