Zaplanowany harmonogram rekrutacji do przedszkoli i szkół w Łodzi na rok szkolny 2024/2025

Informacje dotyczące procesu naboru do łódzkich instytucji edukacyjnych na nadchodzący rok szkolny 2024/2025 stają się dostępne. Jest to okres o kluczowym znaczeniu dla dzieci i rodziców, którzy rozpoczynają planowanie przyszłości edukacyjnej.

Proces rekrutacji do przedszkoli będzie miał swój początek 2 kwietnia – od tego dnia rodzice będą mieli okazję przez ponad 2 tygodnie złożyć wnioski o przyjęcie swoich pociech do wybranych instytucji. Proces ten będzie realizowany wyłącznie za pośrednictwem platformy online. W dniu 8 maja, rodzice otrzymają informacje o tym, czy ich dziecko zostało zakwalifikowane. Następnie muszą potwierdzić rejestrację. Przedszkola ogłoszą ostateczne listy dzieci, które uzyskały miejsca, 24 maja.

Wkrótce ruszy również proces rekrutacji do szkół podstawowych. Rodzice dzieci, które mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej we wrześniu, będą mogli składać aplikacje i zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru od 6 do 31 maja. Listy kandydatów, którzy zakwalifikowali się na tym etapie, zostaną ogłoszone 14 czerwca. Ostatecznie, pierwszoklasiści dowiedzą się, czy uzyskali miejsce w wybranej szkole 25 czerwca.

Proces naboru do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 22 kwietnia. Kandydaci będą mieli możliwość składania odpowiednich wniosków w systemie elektronicznym do 21 maja. Mają prawo ubiegać się o miejsce w dowolnej liczbie placówek. Wyniki kwalifikacji będą dostępne dla uczniów 15 lipca, a ostateczne listy przyjętych do liceów, techników i szkół branżowych I stopnia zostaną opublikowane 19 lipca.