Aktywne udoskonalanie placówek zdrowotnych Miejskiego Centrum Medycznego Bałuty

Dynamiczny rozwój placówek medycznych, które skupia sieć Miejskiego Centrum Medycznego Bałuty, objął aż 12 lokalizacji. Są to punkty medyczne usytuowane pod następującymi adresami: Murarska 4, Bydgoska 17/21, Snycerska 1, Libelta 16, Łanowa 18, Nastrojowa 10, Motylowa 4, Sierakowskiego 65, Majzela 3, Marynarska 39, Traktorowa 61 i Wielopolska 55.

Każda z tych placówek przeszła przez proces wieloletnich zmian i modyfikacji. To intensywne przekształcanie miało na celu przede wszystkim podwyższenie standardów opieki zdrowotnej świadczonej mieszkańcom Bałut.

W tym kontekście warto zaznaczyć, że niedawno na znaczące ulepszenie jakości usług medycznych w tych lokalizacjach przeznaczono kwotę przekraczającą 7 milionów złotych. Ta inwestycja stanowi dowód na stałe dążenie do poprawy warunków zdrowotnych na obszarze działania Miejskiego Centrum Medycznego Bałuty.