Przemiana historycznego Starego Rynku w Łodzi dobiega końca: z betonowego pustkowia w zielony raj

W pierwszych latach, gdy Łódź zaczynała swoją drogę jako miasto przemysłowe, dzisiejszy Stary Rynek był centrum rolniczej osady. W początkach XIX wieku otaczano go pierwszymi kamienicami. Jego obecny wygląd powstał po II wojnie światowej, gdy na miejscu zniszczonej zabudowy wybudowano nowe domy. Znaleziska odkryte już w pierwszych tygodniach renowacji dowodzą niezwykłej roli tego miejsca. Historię tę potwierdza odkrycie dawnej publicznej studni, znanej do tej pory tylko ze starych fotografii. Odkryto również resztki pieca z XVII wieku, pozostałości po piwnicach i straganach oraz ślady murów nieistniejącej południowej linii domów rynku. W sumie odnaleziono ponad tysiąc przedmiotów, z których ponad połowa była powiązana z handlem, takie jak ołowiane plomby – rodzaj znaku towarowego wykorzystywanego w kolei, poczcie, opodatkowaniu, młynach czy wojsku. Dodatkowo odnaleziono łuski, sztućce, ceramikę, szkło, biżuterię i guziki.