Wręczenie stypendiów programu Mia100 Zdolnych dla 40 utalentowanych uczniów łódzkich szkół

W wtorek, 19 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 111 przy ulicy Jaracza 26 w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla utalentowanych uczniów w ramach miejskiego programu Mia100 Zdolnych. Wyjątkowy talent i osiągnięcia z poprzedniego roku szkolnego zostały uhonorowane przez miasto, które przyznało stypendia dla 40 młodych mieszkańców.

Stypendium miejskie przyznano w sumie 40 uczniom, którzy wyróżnili się niesamowitym talentem. Wśród nagrodzonych byli zarówno uczniowie z doskonałymi ocenami, jak i laureaci olimpiad czy początkujący sportowcy zdobywający puchary i medale. Mimo młodego wieku, wszyscy ci wybitni uczniowie ciężko pracują, aby osiągnąć sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego.

Aby zdobyć miejskie stypendium, uczniowie musieli wykazać się doskonałymi wynikami w nauce lub zdobyć wysokie miejsca w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także wykazać talent w dziedzinie sztuki. Wyróżnione stypendiami zostały również nagrody zdobyte przez młodych łodzian w różnorodnych zawodach i turniejach sportowych. Dodatkowe wsparcie finansowe pozwoli im na dalszą realizację swoich pasji i marzeń bez obaw o stan swojego konta bankowego.

W bieżącym roku szkolnym, po raz pierwszy, o stypendium mogli aplikować uczniowie z klas I-III. Kwota stypendium także uległa zwiększeniu – teraz wynosi 500 złotych miesięcznie, a wypłacane jest od września do czerwca. W rezultacie każdy z nagrodzonych uczniów otrzyma w sumie 5000 złotych.